Traditionele Chinese Geneeswijze


De Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG) is een geneeswijze die al duizenden jaren bestaat, naar schatting rond 3000 jaar v.Chr. Het is een wijze van genezen waarbij de mens als geheel wordt gezien. Dit houdt in dat de mens onlosmakelijk deel uitmaakt van zijn omgeving. En het betekent ook dat lichaam en geest als één geheel worden beschouwd. Alle processen in de mens, de lichamelijke, de emotionele en de geestelijke ontwikkelingen en zijn omgeving zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. Een ziekte of aandoening is dan ook niet een op zichzelf staand verschijnsel. Het is een uiting van verstoring van de voortdurende beïnvloeding.

Een sleutelbegrip van de TCG is Qi (energie). De basis van alles. Deze bestaat uit Yin dat staat voor voeden, koude, rustig, donker en Yang wat staat voor vurig, warmte, bewegelijk, licht. Niets is volledig Yin of volledig Yang. De 4 aspecten zijn dat ze in elkaar over gaan, elkaar aanvullen, niet zonder elkaar kunnen en elkaar in balans houden. Elk lichaam heeft een zelf genezend vermogen wat het beste werkt wanneer iemand in balans is. Bij een verstoring van deze balans uit het zich in ziekte of pijn.

Meridianen is het netwerk van banen waarlangs Qi stoomt en zich beweegt waardoor het lichaam een geïntergeerd geheel is. Hierdoor wordt o.a. Qi en bloed getransporteerd en verdeeld over het gehele lichaam en verbinding gelegd tussen alle delen van het lichaam, organen en het interne en het externe.

TCG bestaat uit verschillende behandel onderdelen zoals o.a. acupunctuur, tuina, moxa of cupping. Door deze behandelingen worden blokkades opgeheven en kan de energie weer vrij stromen en de balans worden hersteld. Het kan daardoor pijnen verlichten, ziekte behandelen. Het kan ook een preventieve werking hebben om het lichaam in goede balans te houden te voorkoming van voorgenoemde pijnen en ziekten. TCG behandeld de oorzaak en niet alleen de symptomen.